Slotmachine ยิ่งหมุน ยิ่งรวย
16 May 2019


Slotmachine ยิ่งหมุน ยิ่งรวย 
ร่วมชิงรางวัลรวม 2,625,000 คูปอง 


ระยะเวลากิจกรรม 
11 พ.ค. 2562 (00.00น.) – 20 พ.ค. 2562 (23.59น.) 


รายละเอียดกิจกรรม 
ผู้เล่นที่มีจำนวนรอบการหมุนมากที่สุด 3 อันดับแรกภายในระยะเวลากิจกรรม
ในแต่ละ Betline จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
Betline ที่ร่วมรายการ
1. Betline 100 (900คูปอง)
2. Betline 500 (4,500คูปอง)
3. Betline 1,000 (9,000คูปอง)
4.Betline 5,000 (45,000คูปอง) 


เงื่อนไขของแต่ละ Betline 

Betline 100 ต้องมีจำนวนรอบการหมุนภายในระยะเวลากิจกรรม
15,000 รอบขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล 

Betline 500 ต้องมีจำนวนรอบการหมุนภายในระยะเวลากิจกรรม
10,000 รอบขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล 

Betline 1,000 ต้องมีจำนวนรอบการหมุนภายในระยะเวลากิจกรรม
8,000 รอบขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล 

Betline 5,000 ต้องมีจำนวนรอบการหมุนภายในระยะเวลากิจกรรม
4,000 รอบขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล 

เงื่อนไขเพิ่มเติม
ผู้เล่นที่ติดอันดับ ต้องทำการทายผล ในเกม Golden Chance Lotto
ขั้นต่ำ จำนวน 1 เบอร์ขึ้นไป ภายในระยะเวลากิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล 

รางวัลกิจกรรม 
Betline 100
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง 

Betline 500
อันดับ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 75,000 คูปอง 

Betline 1,000
อันดับ 1 รับรางวัล 400,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง 

Betline 5,000
อันดับ 1 รับรางวัล 600,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 150,000 คูปอง 
รางวัลรวม 2,625,000 คูปอง