Hammer Game
04 Sep 2019


1. ให้ผู้เล่นทำการเลือกค้อนที่ต้องการใช้ทุบตุ๋นโดยจะมีค้อนทั้งหมด 3 แบบ 

 

2. ให้ทำการทุบหัวตุ๋นที่โผล่ขึ้นมาจากหลุม 

 

3. อัตรารางวัลที่ได้ จะสุ่มอัตโนมัติ

 

4. ปุ่มเปิด/ปิด เสียงเกม 

 

5. ปุ่มรายละเอียดการเล่น 

 

6. ปุ่มออกจากเกม